SedmyDenSobota.cz (Na úvodní stránku) SedmyDenSobota.cz

Jak sobotu vnímají děti

PrintTisk

Jak sobotu vnímají děti

46_sobota_deti.jpg

Sobota je Den Boží. Takhle to vnímám já. Pro mne znamená Svátek, který mám prožít s Bohem. V překladu znamená sedmý Den anebo Svátek. Prožívám ji šťastně, protože mne Bůh naplňuje Duchem Svatým. Cítím, že Bůh má radost když lidé zachovávají Sobotu. On nás miluje jako své děti a chce pro nás to nejlepší.Vím, že nás Bůh má velmi rád. Jsem rád, když v Sobotu přijedou naši kamarádi. Hrajeme s nimi hry, učíme se z Bible, no prostě děláme nejrůznější věci. V pátek se připravujeme na Sobotu. Uklízíme, vaříme, pečeme, děláme vše pro to, aby se tady ostatní a Bůh cítili dobře (protože věřím, že Bůh přebývá se všemi lidmi, kteří ho svou činností neoddělují od sebe).Večer si spolu s maminkou, tatínkem a bratrem zahájíme Sobotu (věřím, že den začíná večer).V Sobotu odpoledne jdeme ven do přírody. S kamarády rádi jdeme kontrolovat potok nebo stavět domky z klacíků. Někdy přemýšlím, jak to bude úžasné když nás Bůh vezme do nebe a že už tam nebudou špinavé potoky, zničené lesy a že tam nikdo nebude zabíjet zvířata. Divím se, že 57% lidí v České Republice jsou ateisté a bez  vyznání. Vždyť nemají pro co žít! A prožít Sobotu s Bohem je tak nádherné! Občané naší Republiky  a celého světa by měli uvěřit Bohu!!!!

Ronald, 9 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota je pro mě odpočinek kvůli tomu, že není škola a povinnosti, ale že si můžu obnovit vztah s Bohem. Já si ho obnovuju třeba při kázání nebo při zpívání, při dětském příběhu. Nejraději chodím s rodinou na procházky, v sobotu je to nejlepší! Ráda si také povídám s Bohem tak, že jsem sama a procházím se loukou nebo sněhem. A právě takové nejlepší a nejuvolněnější je to v sobotu.

Třeba nedávno mi Duch svatý pošeptal, bylo to právě v sobotu, že se nemám  předvádět provokováním mé sestry Bereničky. Maminka mi to mockrát říkala, že ona je starší a tak podobně, ale mě se to nikdy nijak moc nedotklo, vždycky jen na chvilku. No a asi před 2mi týdny jsme měli návštěvu, já jsem na sebe jakoby upoutávala pozornost. Potom jsem si šla čistit zuby a přemýšlela jsem nad tím, jak jsem se k Berdě chovala. Došlo mi, že se tak vlastně nechci chovat, že mě tak satan pokouší a já se nechám. Tak mi to bylo opravdu moc líto. Potom jsem byla sama, abych si to s Pánem Ježíšem vyřešila. Pak přišla maminka, povídaly jsme o tom a modlily se a já jsem zase cítila změnu v srdci a brečely jsme spolu. Od té doby se už k sestře tak nechovám a přejte mi, ať mi to vydrží napořád J.

Ještě jsem chtěla napsat, že ve sboru ráda chválím písněmi, často se ségrou přednášíme – nejraději básně od Věry Gajdošíkové. Asi budu taky skládat někdy později básně a říkat je ve sboru J

Adriana Anna 8 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota začíná večer, jako kdyby v pátek. Většinou ji začneme zpíváním celá rodina v obýváku. Máme to tam hezky uklizené. Také všude jinde, v celém domě. Venku taky. Je to vždycky krásné a pokaždé je naše celá rodina spolu. Potom se pomodlíme a čteme Žalm. Poté se chvilku bavíme a jdeme jíst. Po jídle všechno uklidíme, a pak máme hezký večer, kreslíme si, povídáme, hrajeme hry různé takové, které si maminka vymyslí. Děláme si někdy dlouhý večer u rodičů v posteli. Pak jdeme spát. Ráno k nám přicházejí lidé, někteří už u nás spí od pátku. Každou sobotu máme u nás v obýváku pobožnost. Děti si dělají školku. Školku vždycky vede maminka a je to moc hezké. Různě děláme super věci Bible s kamarádama. Pak je kázání. Kázání poslouchám rád, sedím u maminky nebo u tatínka na klíně. Potom všichni spolu obědváme, každý donese nějaké jídlo. Máme každý radost. Sedím vedle své kamarádky a povídáme si.

Po obědě jdeme ven. Běháme v lese, stavíme si domečky, máme celé město. Dospělí se mezitím baví. Zbytek odpoledne je kázání, hádanky, zpívání, příběhy. Když je kázání delší, tak jdeme my děti do kuchyně a tam si děláme hezké a krásné věci s maminkou. Sobotu ukončíme tím, že uděláme všichni kolečko a zazpíváme Halelujah. Nejradši mám v sobotu školku, protože tam mám plno kamarádků a děláme si tam hezké věci. Sobotu mám hrozně rád, protože si nedělám věci do školy a je tady plno kamarádů. A Pána Boha mám taky rád. Škoda, že celý svět není věřící.

William  7 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobotu si zahajujeme hned při západu slunce pátečního dne. Když si sedneme už hezky oblečení na zahájení toho slavnostního dne, tak zpíváme. Já hraji na klavír, tatínek na kytaru a maminka se sestrou i s tatínkem zpívají,  modlíme se a čteme z Bible. Někdy já, někdy tatínek a potom o přečteném příběhu povídáme a hledáme z něho příklad pro nás. Taky povídáme o celém týdnu. Vždy při tom povídání u nás svítí jen svíčky. Mám to moc ráda. A taky mám ráda páteční slavnostní večeře.

Ráno, jak se probudím, mám mooooc dobrou náladu. Vyskočím z postele, převlíknu se a pádím dolů po schodech za maminkou do obýváku, dáme si ranní pusinku a hrajeme na klavír, mluvíme s Bohem a máme ranní „dýchánek“. Po snídani jdeme do sboru, kde hraji na příčnou flétnu, se sestrou zpíváme a tatínek hraje na kytaru s tetou Olinkou, která hraje na klavír. Taky ve sboru přednášíme, nebo zpíváme s celou rodinou píseň. Po obědě jdeme do přírody. Taky je moc fajn,když jsou u nás na víkend přátelé a prožíváme to vše s nimi. Sobotu prožívám vznešeně, rodinně…..prostě věřím, že je sobota Boží vyvolený den.

Berenika 10 let


Další zajímavé články a videa o sobotě

Svědectví katolíků i protestantů o dni odpočinku

31_den_odpocinku.jpg Foto zdroj: Wikipedie Katolické svědectví „Protestantismus znevažující autoritu církve nemá žádné opodstatnění pro svou teorii o neděli. Bylo by logické, kdyby zachovávali sobotu spolu se židy.“ (Americký katolický čtvrtletní přehled, leden 1883) „Jsi protestant ...

Příprava na sobotu

19_priprava_na_sobotu.jpg Hned na počátku čtvrtého přikázání Pán říká: „Pamatuj!” On věděl, že lidé ve svých starostech a trampotách by se chtěli omlouvat, že nemohou plně dodržovat požadavek zákona, nebo že jeho svatý ...

Odpovědi na otázky o platnosti Božího zákona

37_odpovedi_a_otazky.jpg Proti Božímu zákonu se vede již od počátku světa veliký boj. Stále se zpochybňuje to, co řekl sám Bůh a dokonce napsal svým vlastním prstem na kamenné desky. V každé době ...

Který den je tedy tím sedmým v týdnu?

38_ktery_den_je_sedmy.jpg Dovedeme přesně určit, který den je sedmý? Mělo by nějaký smysl, aby Bůh ustanovil určitý den jako památník své stvořitelské moci – zvláštní den, kdy ho mají všichni uctívat a kdy ...

Rozhovor s Ježíšem - tématem je Sobota

40_rozhovor_s_jezisem_o_sobote.jpg Rozhovor s Ježíšem – tématem je „Sobota“   Milý Pane, děkuji, že mi věnuješ svůj čas. Prosím, nerozumím tomu, proč je v Bibli psáno o sobotě, ale většina křesťanů světí neděli ...

SedmyDenSobota.cz - Jak sobotu vnímají děti