SedmyDenSobota.cz (Na úvodní stránku) SedmyDenSobota.cz

Jak sobotu vnímají děti

PrintTisk

Jak sobotu vnímají děti

46_sobota_deti.jpg

Sobota je Den Boží. Takhle to vnímám já. Pro mne znamená Svátek, který mám prožít s Bohem. V překladu znamená sedmý Den anebo Svátek. Prožívám ji šťastně, protože mne Bůh naplňuje Duchem Svatým. Cítím, že Bůh má radost když lidé zachovávají Sobotu. On nás miluje jako své děti a chce pro nás to nejlepší.Vím, že nás Bůh má velmi rád. Jsem rád, když v Sobotu přijedou naši kamarádi. Hrajeme s nimi hry, učíme se z Bible, no prostě děláme nejrůznější věci. V pátek se připravujeme na Sobotu. Uklízíme, vaříme, pečeme, děláme vše pro to, aby se tady ostatní a Bůh cítili dobře (protože věřím, že Bůh přebývá se všemi lidmi, kteří ho svou činností neoddělují od sebe).Večer si spolu s maminkou, tatínkem a bratrem zahájíme Sobotu (věřím, že den začíná večer).V Sobotu odpoledne jdeme ven do přírody. S kamarády rádi jdeme kontrolovat potok nebo stavět domky z klacíků. Někdy přemýšlím, jak to bude úžasné když nás Bůh vezme do nebe a že už tam nebudou špinavé potoky, zničené lesy a že tam nikdo nebude zabíjet zvířata. Divím se, že 57% lidí v České Republice jsou ateisté a bez  vyznání. Vždyť nemají pro co žít! A prožít Sobotu s Bohem je tak nádherné! Občané naší Republiky  a celého světa by měli uvěřit Bohu!!!!

Ronald, 9 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota je pro mě odpočinek kvůli tomu, že není škola a povinnosti, ale že si můžu obnovit vztah s Bohem. Já si ho obnovuju třeba při kázání nebo při zpívání, při dětském příběhu. Nejraději chodím s rodinou na procházky, v sobotu je to nejlepší! Ráda si také povídám s Bohem tak, že jsem sama a procházím se loukou nebo sněhem. A právě takové nejlepší a nejuvolněnější je to v sobotu.

Třeba nedávno mi Duch svatý pošeptal, bylo to právě v sobotu, že se nemám  předvádět provokováním mé sestry Bereničky. Maminka mi to mockrát říkala, že ona je starší a tak podobně, ale mě se to nikdy nijak moc nedotklo, vždycky jen na chvilku. No a asi před 2mi týdny jsme měli návštěvu, já jsem na sebe jakoby upoutávala pozornost. Potom jsem si šla čistit zuby a přemýšlela jsem nad tím, jak jsem se k Berdě chovala. Došlo mi, že se tak vlastně nechci chovat, že mě tak satan pokouší a já se nechám. Tak mi to bylo opravdu moc líto. Potom jsem byla sama, abych si to s Pánem Ježíšem vyřešila. Pak přišla maminka, povídaly jsme o tom a modlily se a já jsem zase cítila změnu v srdci a brečely jsme spolu. Od té doby se už k sestře tak nechovám a přejte mi, ať mi to vydrží napořád J.

Ještě jsem chtěla napsat, že ve sboru ráda chválím písněmi, často se ségrou přednášíme – nejraději básně od Věry Gajdošíkové. Asi budu taky skládat někdy později básně a říkat je ve sboru J

Adriana Anna 8 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota začíná večer, jako kdyby v pátek. Většinou ji začneme zpíváním celá rodina v obýváku. Máme to tam hezky uklizené. Také všude jinde, v celém domě. Venku taky. Je to vždycky krásné a pokaždé je naše celá rodina spolu. Potom se pomodlíme a čteme Žalm. Poté se chvilku bavíme a jdeme jíst. Po jídle všechno uklidíme, a pak máme hezký večer, kreslíme si, povídáme, hrajeme hry různé takové, které si maminka vymyslí. Děláme si někdy dlouhý večer u rodičů v posteli. Pak jdeme spát. Ráno k nám přicházejí lidé, někteří už u nás spí od pátku. Každou sobotu máme u nás v obýváku pobožnost. Děti si dělají školku. Školku vždycky vede maminka a je to moc hezké. Různě děláme super věci Bible s kamarádama. Pak je kázání. Kázání poslouchám rád, sedím u maminky nebo u tatínka na klíně. Potom všichni spolu obědváme, každý donese nějaké jídlo. Máme každý radost. Sedím vedle své kamarádky a povídáme si.

Po obědě jdeme ven. Běháme v lese, stavíme si domečky, máme celé město. Dospělí se mezitím baví. Zbytek odpoledne je kázání, hádanky, zpívání, příběhy. Když je kázání delší, tak jdeme my děti do kuchyně a tam si děláme hezké a krásné věci s maminkou. Sobotu ukončíme tím, že uděláme všichni kolečko a zazpíváme Halelujah. Nejradši mám v sobotu školku, protože tam mám plno kamarádků a děláme si tam hezké věci. Sobotu mám hrozně rád, protože si nedělám věci do školy a je tady plno kamarádů. A Pána Boha mám taky rád. Škoda, že celý svět není věřící.

William  7 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobotu si zahajujeme hned při západu slunce pátečního dne. Když si sedneme už hezky oblečení na zahájení toho slavnostního dne, tak zpíváme. Já hraji na klavír, tatínek na kytaru a maminka se sestrou i s tatínkem zpívají,  modlíme se a čteme z Bible. Někdy já, někdy tatínek a potom o přečteném příběhu povídáme a hledáme z něho příklad pro nás. Taky povídáme o celém týdnu. Vždy při tom povídání u nás svítí jen svíčky. Mám to moc ráda. A taky mám ráda páteční slavnostní večeře.

Ráno, jak se probudím, mám mooooc dobrou náladu. Vyskočím z postele, převlíknu se a pádím dolů po schodech za maminkou do obýváku, dáme si ranní pusinku a hrajeme na klavír, mluvíme s Bohem a máme ranní „dýchánek“. Po snídani jdeme do sboru, kde hraji na příčnou flétnu, se sestrou zpíváme a tatínek hraje na kytaru s tetou Olinkou, která hraje na klavír. Taky ve sboru přednášíme, nebo zpíváme s celou rodinou píseň. Po obědě jdeme do přírody. Taky je moc fajn,když jsou u nás na víkend přátelé a prožíváme to vše s nimi. Sobotu prožívám vznešeně, rodinně…..prostě věřím, že je sobota Boží vyvolený den.

Berenika 10 let


Další zajímavé články a videa o sobotě

Bůh poslal tři anděly aby nás varovali! - Zjevení 14.kapitola

32_poselstvi_tri_andelu.jpg Aby lidé byli připraveni obstát ve velikém dni Božím, mělo být  adventním hnutím dokonáno velké dílo nápravy. Bůh viděl, že mnozí z Jeho vyznávajícího lidu nepracují pro věčnost, a ve svém ...

Obhajoba muže z ostrova Fiji - „Proč jsi přestal světit neděli?“

28_obhajoba_soboty.jpg „K tomuto rozhodnutí mě přivedla Bible.“ „Takže ty jsi dnes ráno nerozuměl mému kázání?“ Otázal se misionář. „Ale, ano, rozuměl. Ty obhajuješ pouze svá tvrzení. Neuvedl jsi ale žádný text z Bible.“ Oba ...

Sobotní shromáždění

24_sobotni_shromazdeni.jpg Kristus říká: „Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mat 18,20) Nachází-li se dva nebo tři věřící na jednom místě, měli by se v ...

Reforma ve svěcení soboty

18_reforma_ve_sveceni_soboty.jpg Sobota je zlatou sponou, která spojuje pevně Boha a Jeho lid. Avšak sobotní přikázání bylo porušeno, Božím svatým dnem se pohrdá. Hříšný člověk odstrčil sobotu z jejího místa a na její ...

Ďáblova taktika proti světitelům Soboty

16_dablova_taktika_proti_svetitelum_soboty.jpg „Zdali má mít s tebou společenství stolice nepravosti, která uzákoňuje hřích? Povstávají proti duši spravedlivého a odsuzují krev nevinnou.“ (Žalm 94,20.21; KJB) Jak se lid Boží přibližuje nebezpečenstvím posledních dnů, vede Satan ...

SedmyDenSobota.cz - Jak sobotu vnímají děti