SedmyDenSobota.cz (Na úvodní stránku) SedmyDenSobota.cz

Čím je pro mě sobota ?

PrintTisk

Čím je pro mě sobota ?

45_cim_je_pro_me_sobota.jpg

Co pro nás znamená sobota? Nejsou to jen fakta, důkazy, doporučení. Sobota je osobním prožitkem a radostným vztahem, sobota je dnem, kdy náš vztah ke Stvořiteli může být intenzivnějším. Pročtěte si tedy odpovědi dotázaných lidí, jak oni prožívají tento svatý den, a co pro ně osobně sobota znamená. Chcete-li se s námi také podělit o to, jak sobotu vnímáte a prožíváte, můžete napsat na redakce@znamenicasu.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Když se přibližuje sobotní den, cítím velikou radost. Tento den já vnímám, jako den radosti.

Každý den se snažím  hned ráno navázat vztah s Kristem a potom pracovat spolu s ním, ale člověk se musí více věnovat práci a povinnostem. Ale v sobotu, v sobotu se mohu konečně věnovat Ježíši Kristu celý den. Moc se na tento den vždycky těším. Asi bych to přirovnala k tomu, když je člověk zamilovaný. Taky chce každý mít dostatek času jen pro toho druhého a těší se, až budou více spolu. Je to stejné. Najednou mám větší chuť si zpívat a chválit Boha, těším se z Jeho přítomnosti a těším se, že se budu moci ve shromáždění o Ježíši více bavit než ve všední dny. Naplňuje mě to radostí, když si s ostatními můžeme předávat zkušenosti.

Myslím, že právě tento den je zvláštně požehnaný a posvěcený a já mohu dosvědčit, že i když se nepřítel snaží tento den všemožně narušovat, Duch svatý mě potěší a posilní na celý příští týden. Jsem vděčná Ježíši, že si pro mě tento den vyhradil a prosím o sílu, abych na toto sobotní setkání s ním, kdy na mě pravidelně čeká ať jsem kdekoli, opravdu vždy dorazila.

Alena

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čím je pro mě sobota? Sobota je pro mě biblickým dnem odpočinku. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. Ustanovil a posvětil sobotu již v ráji a oddělil jí od ostatních pracovních dní. Bůh chce, aby člověk s ním trávil tento jeden den ve společenství, rozjímal, odpočíval a přiblížil se tak svému stvořiteli.

Pro mě je sobota úžasným dnem, kdy se můžu zastavit a nemyslet na každodenní problémy. Mohu tak rozjímat o smyslu života, o kráse stvoření, o oběti našeho spasitele Pána Ježíše Krista a plánu spasení pro nás hříšné lidstvo. Sobota je radostným dnem a nejlépe pro mne prožitá sobota je ve sboru, ve společenství stejně smýšlejících lidí. Také sobotní den velice rád trávím s rodinou v přírodě. I když je příroda v dnešní době dost zničená hříšným lidstvem, i tak zrcadlí lásku našeho stvořitele. V přírodě je stále co objevovat a pozorovat. Těch rozmanitých druhů rostlin, zvířat, ptactva, hmyzu. Je úžasné jak má všechno svůj řád a pořádek. Děkuji pánu Bohu tímto za sobotní den, který oddělil pro mne, abych mohl odpočinout a nabrat nové duchovní i fyzické síly v jeho náruči.

Honza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes jsem přišla na něco úžasného. Přesně celou sedminu svého života jsem strávila sobotováním:-). Taková přednost! Každý sedmý den od svého narození až do dnešních dnů je sobota pro mne nejlepším dnem týdne. Protože byla udělána pro člověka. Pro mne.
Žijeme na samotě a jsme za to moc vděčni. Jsou dny, kdy vidím jen své děti a manžela. Tyto dny jsou asi nejintenzivnější přípravou na sobotu. Přípravou našeho vnitřku. A samozřejmě k tomu patří třeba i každotýdenní pečení koláčů. Protože právě zachovávání soboty je pro nás nejaktivnější část našeho života. Žádné narozeninové oslavy, žádné Vánoce, žádné honosné dovolené či letní párty. Žádná sportovní utkání či famózní kulturní představení. To všechno v našem životě nenašlo své místo. Myslím, že je to právě proto, že máme sobotu.

Sobota je pro nás nejživějším dnem celého týdne. Přijíždí rodina, přátele, známí, bratři a sestry, staří, mladí i ti nejmenší. Sešli jsme se, abychom uctívali Pána soboty. Abychom byli blíže našemu Stvořiteli a tak i jeden druhému. A proto je potřeba se aktivně zapojit. Nelze si jen sednout do hlediště se slovy: „Tak jsem tady, bavte mne.“ Sobota má jen 24 hodin. Proto je lepší si ani netroufat ztrácet čas zbytečným věnováním se věcem, které stejně dobře mohu dělat celý běžný týden anebo ze svého života raději úplně vynechat. Náplň každé soboty je originální a nádherná. Nepřítel sice nespí ani v tento den, ale nechá-li se člověk vést Bohem po celý týden, může jen souhlasit s tím kralickým biblickým výrazem, že sobota je rozkoší.

Nikomu se večer nechce odjíždět. Jakoby si každý přál, aby sobota trvala dál. Vždyť je nám spolu tak dobře u nohou Pána Ježíše. Jak těžký a nelítostný je často život všedních dní. A možná právě o to víc si vážíme toho daru soboty. Sobota je tedy celý můj život tím největším darem v čase, který mi byl dán. Jsem šťastnou dcerou, sestrou, vnučkou, matkou, manželkou... Ale to vše jen díky tomu, že jsem šťastnou princeznou nebeského Krále, jehož slova mi stále znějí v uších: (Ezechiel 20,20) „Též soboty mé svěťte, i budou na znamení mezi mnou a vámi, aby známo bylo, že já jsem Hospodin Bůh vás.“ „Protože jedině tak budete v životě opravdu šťastní,“ dodává Hospodin.
A tak, ať jsem byla malá nebo teď, když už jsem velká, ať jsem byla s lidmi nebo jen sama s Bohem, vždycky byla sobota pro mne něčím, co upevnilo pouto mezi mnou a Tím, do koho jsem zamilovaná ze všech nejvíc.
Ano, sobota je pro mne přednost, která se nedá pořádně popsat slovy. Tento obrovský dar pochopí jen ten, kdo ho plně prožívá.

Žaneta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přes 20let svého života jsem prožila v katolické církvi a asi až po 10 ti  letech v CASD postupně začínala rozumět tomu, že je třeba si sobotu  opravdu oddělit od ostatních dnů – v mysli. Byla to velice radostná  zkušenost - hluboké uvědomění si přechodu do jiného světa, toho Božího…

V čem je pro mě sobota unikátní, blahodárná, prostě Boží, jsou např.  páteční večery. Přímo milujeme s dětmi ty zimní, kdy zhasneme světla, rozsvítíme svíčky a sdílíme se s tím, za co jsme vděčni v uplynulém týdnu, chválíme Pána a čerpáme z Božího slova. Díky tomu, že žiji velice pestrý život a že čas tak pádí, dělávalo mi dříve problémy si vůbec vzpomenout,  co vše se v minulém týdnu odehrálo, co vše jsme ve společenství s Ním a  lidmi prožili. I proto je bezva se zastavit a přehodnotit, výborné je  podchytit si „drobnosti“ do deníku. Slíbila jsem několika kamarádkám  sepsat, jak páteční večery prožíváme….bude to pravděpodobně dlouhý seznam
k inspiraci…tento klidný požehnaný páteční večer s údivem prožívají i  kamarádi našich dětí, kteří jsou občas v ten čas s námi a neznají to, že  by si s nimi rodiče pravidelně sedli, popovídali v blízké atmosféře.

Takže já osobně ze sobotního času „vypichuji“ páteční večery, kdy začíná  oslava. Kdy se už nezabývám v mysli všedními praktickými věcmi (a to já  jinak moc ráda J), čas soboty je stranou. Je to čas, kdy jsme moc rádi ve  společenství našeho sboru, nasloucháme kázání – překvapovalo nás, že naše  holčičky už jako malé v týdnu zmiňovaly nějakou myšlenku ze SO promluvy -  dále pak vzácného času s dětmi svěřených mě a manželovi v SŠ, občasná  přítomnost u sborového společného oběda, při kterém si povídáme to, co  jsme prožili při znovuzrození, o zázracích obrácení a nynějších zkouškách, společné vycházky do přírody. Víc jak dřív se ale snažím uhlídat i náš  společný sobotní čas prožitý pouze s rodinou. Vnímání Bohem odděleného dne je o něčem mnohem víc, než jen jít ráno na  bohoslužbu. Pro mě je to oslava a odpočinek, nasměrování na ten opravdový  ŽIVOT s naším drahým Zachráncem Ježíšem.

Vladěna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota je nádherný den, kdy večer při zahájení padáme únavou, ale když se podíváme na celý ten týden za námi, začneme zpívat z celého srdce a plným hlasem. To Pán Ježíš nás držel, abychom jako Jeho vojáci mohli přežít ten nápor. To on přivedl lidi, abychom se s nimi setkali a spolu s nimi bojovali o víru a nalézali smysl života v tomto zoufalém světě. Pán Ježíš miluje lidi a má s každým svůj plán to ať slyší zdraví, nemocní, chudí, bohatí. Jen v těsném spojení s Pánem Ježíšem najdou ten pokoj, radost a odpověď na nezodpovězené otázky. Právě sobota je ten radostný den, kdy můžeme být spolu, pozvat je nebo je navštívit a sklonit se před Všemohoucím. On ten Den oddělil, požehnal a posvětil. Těším se celý týden, že budu mít taky kousek času se začíst do Božího Slova a v klidu ho prožvýkat. Těším se, že vyrazíme do lesa nebo na rozkvetlou louku, těším se jak uslyším kukačku a celý ten orchestr pěvců-děkuji Pane Ježíši, jak jsi všechno krásné stvořil, děkuji, že jsi nám dal speciální čas vnímat tvou přítomnost, Tvou něžnou péči o nás a všechno živé. Děkuji za radostný sobotní den! Amen

Olga

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je to zvláštní a krásný den a přijímám ho jako dar a nějaké potěšení od Pána Boha. Čím jsou ty předcházející dny těžší, tím víc se na sobotu těším. Přála bych všem takový jeden výjimečný den. A hlavně Boží oslovení.

Vlasta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkuji za sobotu, neboť vnesla do mého života mnoho radosti, potěšení a požehnání. Když jsem prosila, aby mi dal Pán ježíš pochopit, jak správně sobotu světit, a jak k ní přistupovat, dal mi to prožít. Ještě před začátkem tohoto dne je dobré s pomocí Boží odložit všechny všední starosti a pečování, tak abychom do soboty vešli, a ne vběhli. Naši mysl je dobré upnout k věcem stvořeným, a je dobré, když můžeme jít ven, vidět nebe, co je na nebi, a to všechno nás přiblíží k našemu Bohu, když přemýšlíme o Jeho moci a lásce. Když budeme bdít nad myšlenkami, slovy a chránit své oči i uši, aby se nezabývaly zemskými věcmi, budeme jako ti ptáci, kteří když chtějí dosáhnout určité výše, musí se nejprve mnohokrát mávat křídly, a potom v určité výši už jen roztáhnout křídla a nechají se unášet větrem. Takové společenství s Ním, nám Bůh nabízí. Velmi se těším v tento den na společnost stejně smýšlejících spoluvěřících. Taková shromáždění jsou velkou posilou. I ze slova Božího září v sobotu jasnější světlo, ačkoli v jiné dny je Písmo vždy občerstvením, poučením a radou. Sobota není jen tělesným odpočinkem, ale má duchovní ráz. Je-li mezi námi někdo nemocný, je dobré a správné mu věnovat pozornost, neboť Pán požehná těmto lidem, i když jsme jen dva nebo tři.

Dagmar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota je pro mne dnem jiným už od záčátku dne. Jako asi většinu ostatních lidí mne již po vstupu do nového všedního dne začnou napadat všemožné myšlenky o tom, co je právě dnes všechno potřeba udělat, co mě dnes čeká a zkrátka jaké mám povinnosti a ne vždy je to radostné. V sobotu vstanu a nic takového neřeším, protože své světské záležitosti a problémy minimálně pro tento den nechávám rozplynout někde strašně daleko, protože si uvědomuji, že tyto myšlenky a emoce nemají žádnou pozitivní hodnotu. Ovšem nejde to stoprocentně, jsme přece jen lidé. V tento den se snažím přiblížit Bohu, protože pokud se zabýváme svými všedními starostmi a povinnostmi, tak jsme zaměření jen na sebe a nám nezbývá místo pro vytváření a utužování vztahů s Bohem a s lidmi. Nemůžeme zkrátka sedět na dvou židlích naráz. Rozhodně nejde o potlačování určitých myšlenek, ale jde o uvědomování si toho, co by mělo stát v našem žebříčku hodnot na prvním místě. Stalo se pro mne pravidlem, že dopoledne trávím ve sboře.

Pokud se stane, že jsem někde, kde nemám možnost sbor navštívit, jako například, když odjedem na pár dní někam k rodině, popřípadě na dovolenou, tak trávím sobotu ve společnosti lidí, se kterýma mám právě možnost být. Ať jsou to věřících nebo nevěřících lidé, protože věřím, že takto by to Bůh chtěl. Samozřejmě být mezi věřícími je ideál :-) Myslím, že by Bůh nechtěl, abychom trávili soboty studováním o samotě někde zavření, protože společenství je právě v sobotu velmi důležité. Během tohoto dne se také více zamýšlím nad různými biblickými tématy, o kterých moc ráda hovořím s druhými lidmi. Velmi to pomáhá rozvíjet vztahy a diskuze s ostatními nám otvírá nové úhly pohledu, o kterých jsme třeba neměli ani tušení. Kdo nezažije, nepochopí. Jsem Bohu za tento den, který je vždy v něčem jedinečný, moc vděčná a vždy se budu snažit využít ho co neljlépe a především ve prospěch mých blízkých.

Kateřina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota, Co pro mě znamená? Je to den vyhrazený od Boha pro nás, abychom se mohli sdílet více než v jiných dnech.

Jak ji prožívám? Začne večerem  mládeží, dopoledne ve společenství a odpoledne s rodinou na relaxační procházku do přírody.

Jak ji vnímjám od ostatních dnů? Je to den, kdy bývá klid, je to den plný lásky a radosti a je to den odpočinku od běžných každodenních starostí.

Co od ní očekávám? Nabrání nových znalostí o tam našem Pánu Bohu. Den, kdy dává odpovědi na mé nevyřčené otázky a hlavně je to den, kdy je ČAS.

Lukáš 19 let

 


Další zajímavé články a videa o sobotě

Rozhovor s Ježíšem - tématem je Sobota

40_rozhovor_s_jezisem_o_sobote.jpg Rozhovor s Ježíšem – tématem je „Sobota“   Milý Pane, děkuji, že mi věnuješ svůj čas. Prosím, nerozumím tomu, proč je v Bibli psáno o sobotě, ale většina křesťanů světí neděli ...

Ďáblova taktika proti světitelům Soboty

16_dablova_taktika_proti_svetitelum_soboty.jpg „Zdali má mít s tebou společenství stolice nepravosti, která uzákoňuje hřích? Povstávají proti duši spravedlivého a odsuzují krev nevinnou.“ (Žalm 94,20.21; KJB) Jak se lid Boží přibližuje nebezpečenstvím posledních dnů, vede Satan ...

Proč světit sobotu?

17_proc_svetit_sobotu.jpg Svěcení soboty v sobě skrývá veliká požehnání. Bůh si přeje, aby sobota pro nás byla dnem radosti. Při ustanovení soboty panovala radost. Bůh se s uspokojením díval na dílo svých rukou. ...

Příprava na sobotu

19_priprava_na_sobotu.jpg Hned na počátku čtvrtého přikázání Pán říká: „Pamatuj!” On věděl, že lidé ve svých starostech a trampotách by se chtěli omlouvat, že nemohou plně dodržovat požadavek zákona, nebo že jeho svatý ...

SedmyDenSobota.cz - Čím je pro mě sobota ?